Domov
SlovenskýRSS
 Dobrý deň, ste neprihlásený, prihláste sa *
 alebo zaregistrujte sa ako firma , občan
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc 
Kategórie Výrobcovia
katSoftware
katTlačiarne a kancelárske vybavenie
katSpotrebná elektronika
katServery, storage a racky
katFoto a Video
katSlužby
katPočítačové príslušenstvo
katSieťové prvky
katKáble, adaptéry a konektory
katPRÍJEM TELEVÍZIE
katKANCELÁRSKA TECHNIKA
katTELEKOMUNIKÁCIE
katFOTOAPARÁTY A ĎALEKOHĽADY
katGARMIN NAVIGÁCIE
katPOČÍTAČE A PRÍSLUŠENSTVO
katREGISTRAČNÉ POKLADNE
katAUDIO TECHNIKA
katVIDEOTECHNIKA
katBIELA TECHNIKA
katLED OSVETLENIE
katVÝROBKY PRE ZDRAVIE
katVOĽNÝ ČAS
Podporované platby
Elektronická platba kartou
Elektronická platba prostredníctvom TatraPay
Elektronická platba prostredníctvom VUBPay
Reklama
Inzercia - bazár, inzeráty
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
 www:
 E-mail:
 Telefón:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:


 Banka:
 Číslo účtu:
 
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
4238
Kontrolný kód:
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Vitajte v našom online obchode!

Náš obchod vám ponúka svoje služby v súlade s nasledujúcimi podmienkami. Ak navštevujete náš online
obchod alebo v ňom realizujete nákupy, beriete na vedomie a akceptujete nami stanovené obchodné
podmienky, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou SR a komunitárnym právom EU. Prečítajte si ich,
prosim, pozorne.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa vykonáva v zmysle bezpečnostnej smernice vydanej našou spoločnosťou v
zmysle § 16, ods.6 Zákona c.428/2002 Z.z.

Podmienky elektronickej komunikácie

Naša vzájomná elektronická komunikácia začína okamihom Vášho navštívenia online obchodu alebo
zaslaním emailu. Kontaktom s nami alebo registráciou súhlasíte s príjímaním elektronickej
komunikácie z našej strany. Zároveň súhlasíte, že všetky zmluvy, dohody, upozornenia, oznamy a
ostatné komunikačné pomôcky, ktoré vám poskytujeme elektronicky, vyhovujú všetkým požiadavkám, ktoré
vyžaduje písomná komunikácia.

Váš zákaznícky účet

Prezerať obsah našej stránky a štandardné ceny môže každý návštevník našej stránky bez povinnosti
registrácie. Ak sa ale zaregistrujete, je to pre Vás výhodné, lebo získate v prípade nakupovania
prístup k cenám so zľavou o 2% lepším, ako majú neregistrovaní návštevníci.
Ak používate túto stránku, ste registrovaný, ste zodpovedný za dodržiavanie dôvernosti o vašom účte
a hesle a obmedzenom prístupe na váš počítač, a prijímate zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa
dejú pod vašim účtom alebo heslom. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť službu, ukončiť, alebo
vymazať obsah, alebo diskrétne vymazať objednávky.
Ak stratíte záujem o registráciu na našej stránke, môžete o odregistrovanie požiadať administrátora
mailom na adrese administrator@digicom.sk

Nebezpečenstvo straty

Všetky predmety zakúpené cez túto stránku sú v súlade s dohodou o doprave. To znamená, že riziko zo
straty tovaru a nárok na tento tovar prechádza na vás až po dodávke.

Realizovanie objednávky

Na základe elektronických objednávok kupujúceho sa realizujú jednotlivé kúpne zmluvy. Pre akceptáciu
objednávky predávajúcim je potrebné, aby obsahovala tieto základné náležitosti:
- identifikačné údaje kupujúceho t.j. názov a sídlo spoločnosti podľa obchodného, resp.
živnostenského registra, IČO, IČ DPH, resp. pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu
kupujúceho,
- jednoznačné určenie predmetu objednávky t.j. kód produktu,
- kontaktné údaje kupujúceho /telefón, fax, email/,
- určený spôsob platby,
- presná adresa dodania tovaru.
Ako predávajúci máme právo pri dodávke tovaru dodať kupujúcemu tovar, ktorý odpovedá objednanému
tovaru proklamovanými parametrami. Vyhradzujeme si právo a kupujúci to akceptuje, v prípade
nedostatku tovaru dodať iný tovar, ktorý splňuje proklamované parametre a jeho cena je v dobe
objednávania rovnaká, alebo výhodnejšia pre kupujúceho. Obrázky v našom internetovskom obchode sú
ilustračné a nemusia presne zobrazovať ponúkaný tovar.

Stornovanie objednávky a storno poplatky

Objednávku je možné stornovať bez sankcie iba do doby jej potvrdenia predávajúcim. Stornovanie
objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky emailom na adrese:
objednávky@obchod.digicom.sk.
Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 20 Eur bez DPH v prípade vyexpedovania
tovaru kupujúcemu, keď kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od zásielkovej služby alebo
od tretej strany, alebo keď kupujúci odstúpi od zmluvy z iných dôvodov po zákonnej lehote 7 dní.
V prípade, že ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu výdavky
súvisiace so zhotovením tovaru.
Ak bola objednávka akceptovateľným spôsobom zrušená a kupujúci má právo na vrátenie predávajúcim už
prijatej platby, predávajúci vráti prijatú platbu na jeden bankový účet určený kupujúcim. Vrácia sa
cena tovaru znížená o náklady na prepravu a o storno poplatky.

Spôsob platby

- v hotovosti pri prevzatí pri platbe dobierkou. Dobierka odmedzená hmotnosťou 2 kg alebo cenou 500

- platba vopred na účet
- prostredníctvom služieb VOB Platby a TatraPay
- prostredníctvom služby CardPay platobnými kartami VISA a MASTERCARD

Dodanie tovaru a lehoty

-Kuriérska služba (dodanie do 48 hodín od odoslania)
-Pošta ako list alebo balík I. triedy v lehote stanovenej Poštovým poriadkom
-osobne v predajni predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu telefonicky, alebo mailom.
Tovar z objednávky musí byť zaplatený hore uvedeným spôsobom platby vopred, nie až v predajni

Ceny produktov

Ceny produktov sú uvedené na stránke. Zobrazené sú ceny s DPH, aj bez DPH. Pri odbere tovaru nad
určenú minimálnu hranicu je doprava poskytovaná zdarma. Ceny na našej stránke nie sú jednotné. Sú 3
cenové skupiny, každej skupine sa zobrazujú príslušné ceny automaticky. Skupiny sú:
- neregistrovaní kupujúci
-registrovaní kupujúci
-díleri

Spôsoby dopravy a ceny:

UPS - platba vopred - poplatok uvedený pri tvorbe objednávky, pred jej potvrdením
UPS Dobierka - poplatok uvedený pri tvorbe objednávky, pred jej potvrdením
Pošta - platba vopred - poplatok uvedený pri tvorbe objednávky, pred jej potvrdením
Pošta Dobierka - poplatok uvedený pri tvorbe objednávky, pred jej potvrdením

Platobné podmienky

V tomto elektronickom obchode umožňujeme platiť pri prevzatí tovaru (dobierka), vopred platobnými
kartami, alebo platbou vopred bankou na náše účty 2621150975/1100 a 1176914951/0200 z účtov
kupujúcich priamo, alebo prostredníctvom služieb VUB Platby alebo TatraPay.

Právo na odstúpenie od zmluvy

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho
zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi
kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a
podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.
Kupujúci je v zmysle § 12 ods. 5 citovaného zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri
použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 7 dní od prevzatia plnenia.
Postup a podmienky pri odstúpení od zmluvy:
- musí byť uskutočnené písomnou formou – vyhotovením listiny,
- musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho,
- musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a
nebezpečie kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na
diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu alebo jednaniu zmluvných strán pri
alebo v súvislosti s jej uzatváraním. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že tovarom zhotoveným
podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa sa rozumie tovar zhotovený na základe jeho požiadavky s
odlišnými parametrami (konfiguráciou), ako je ponúkaný predávajúcim v základnom vyhotovení a
výbave.
Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov
na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom
spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 dní,
b) ak ide o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom
trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno
vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) ak ide o predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré
spotrebiteľ rozbalil.

Oprávneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný
prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu
zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Reklamácie

V prípade, že kupujúci má dôvod na reklamovanie tovaru, postupuje v súlade s reklamačným poriadkom
publikovaným na tejto stránke, v záložke Dokumenty/Reklamačný poriadok.

Informácia pre držiteľa platobnej karty:
Platbu môžete uskutočniť aj kartou prostredníctvom sluzby Card Pay (platba cez virtuálny POS
terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA a MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané
akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde
uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by
mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob
platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť
budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje
o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o
úspešnej realizácii platby.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami
predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí.Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   Položka  - ktorá musí byť vyplnená.

Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Kontaktné údaje

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Digicom, s.r.o.
Predmestská 81
Žilina 01002
Volajte:
Žilina
tel+ 421 41 7001030
Fax
tel+ 421 41 7234401
Mobil
tel+ 421 907 887395
Píšte:
E-mail obchod
eobchod@digicom.sk
E-mail servis
eservis@digicom.sk
E-mail reklamácie
ereklamacie@digicom.sk
Aktualizácia
Posledná aktualizácia 26.09.2017.
Reklama
Inzercia - bazár, inzeráty
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Rýchlo hore
PODPOROVANÉ PLATBY
Platba kartou
Platba prostredníctvom TatraPay
Platba prostredníctvom VUBPay
© Digicom, s.r.o. 2016, 42
Navštívte obchod.digicom.sk u ShopMania NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov Mobily Porovnanie cien produktov na NajdiCenu.sk NajVyber.sk - Katalóg tovaru a obchodov Surf.sk TOPlist e-nakupovanie.sk - katalóg internetových obchodov Tovar.sk topshopping - elektro eshopy superdeal.sk
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok